สาวงามบ้านนาจารย์  หอมหวานมะพร้าวเผา  ผ้าเกร็ดเต่างามล้ำ  วัฒนธรรมล้ำค่า  อาหารเลื่องชื่อ  หมูทุบหมูเค็ม

 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลนาจารย์ เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลนาจารย์ เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิรั... new

อ่านต่อ... 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอพิธีปฏิญาณต... new

อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญร่วมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำรวจประชาชน
ขอเชิญร่วมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริกา... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาจารย์ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาจารย์ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมู่ 8 บ้านศรีบูรพา ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมู่ 8 บ้านศรีบูร ... new

อ่านต่อ... 
 
ตลาดนัดสีเขียว (green market) เทศบาลตำบลนาจารย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
ตลาดนัดสีเขียว (green market) เทศบาลตำบลนาจารย์ ... new

อ่านต่อ... 
 
โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลนาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนในเขตพื้นที ... new

อ่านต่อ... 
 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง สารเคมีตกค้างในร่างกาย หมู่ 1 บ้านสวนป่า ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง สารเคมีตกค้า ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลนาจารย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.26-033 สายถีนานนท์ - บ้านตำโพน (ฝั่งขวาข้างโรงแบ้ง) หมู๋ที่ 6 ตำบลนาจารย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลนาจารย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอร... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาจารย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.26-033 สายถีนานนท์-บ้านคำโพน (ฝั่งขวาข้างโรงแป้ง) หมู่ที่ 6 ตำบลนาจารย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลนาจารย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาจารย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างคอกหมูบ้านแก่งนาขาม - ลำห้วยแก้ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาจารย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลนาจารย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เทศบาลตำบลนาจารย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศ เทศบาลตำบลนาจารย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด


  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   


  วัน เสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567


  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  E-Service
  E-Serviceeee
  Q & A
  focebook เทศบาลตำบลนาจารย์
  สขร
  จังหวัด
  ท้องถิ่นจังหวัด
  การไฟฟ้า
  จัดหางาน
  ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาจารย์
  คลังวีดิทัศน์
  คู่มือประชาชน
  ดาวน์โหลด
  สถานที่น่าสนใจ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  เข้าระบบ
  เช็คเมล์
  ติดต่อเรา